CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

CHO on NHK NEWS

สำนักข่าว NHK ประเทศญี่ปุ่นได้ทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดขอนแก่น