CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

แบตเตอรี่พกพาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่พกพาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

          เทคโนโลยียานยนต์นอกจากจะถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการขับขี่สูงขึ้น ทั้งด้านความเร็ว ความแข็งแรง และระบบความปลอดภัย ในปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนับวันทรัพยากรน้ำมันที่เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์นับวันจะหมดไป และการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลภาวะทางอากาศ

           รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงถูกออกแบบและพัฒนา ให้สามารถใช้ขับเคลื่อนในเมืองใหญ่ได้อย่างสะดวก คล่องแคล่ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน แต่ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของระบบการชาร์จไฟฟ้า และสถานีการชาร์จไฟฟ้าเข้ารถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตออกสู่ตลาดในปัจจุบันจึงมีปัญหาหลัก คือ จำนวนแท่นชาร์จที่มีอยู่อย่างจำกัด ทำให้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

          บริษัทเอสตริมา ผู้ผลิตรถยนต์สัญญาชาติอิตาลี จึงได้พัฒนาแบตเตอรี่แบบพกพา สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า Biro ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าสี่ล้อ สองที่นั่ง ความเร็ว 45 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง ซึ่งในประเทศอิตาลีอนุญาตให้เด็กอายุ 14 สามารถใช้รถยนต์ประเภทนี้ได้ Fvpมีบริษัทเอสตริมาเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายคือ Estrima

         แบตเตอรี่พกพาสำหรับ Biro ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนหนัก 12 กิโลกรัม สามารถถอดออกและวางบนล้อลากเช่นเดียวกับกระเป๋าเดินทาง สะดวกในการเติมประจุไฟฟ้า เมื่อเวลาเดินทางไปยังที่ต่างๆ ซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถช่วยแก้ปัญหาในการหาที่ชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กอย่าง Biro