CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

Hyperloop 1 Propulsion Open Air Test

         ก่อนหน้านี้ คงพอจะจำกันได้นะครับว่าโครงการ Hyper Loop คือโครงการระบบคมนาคมขนส่งความเร็วสูง (เกือบๆ 1000 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่ารถไฟหัวกระสุนอยู่หลายเท่า) และความคืบหน้าสำหรับโครงการนี้ก็คือ  ได้มีการทดลองวิ่ง บนรางจำลอง และสภาพอากาศเปิด ต่อหน้าสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมชมอย่างมากมาย

          โดยการทดลองครั้งนี้เป็นการทดสอบ Hardware และ Software พร้อมๆกัน โดยพวกเขาหวังว่าเจ้า Hyperloop นี้จะสามารถทำอัตราเร่งจาก 0 - 400 ไมล์ต่อชั่วโมงภายในระยะเวลาเพียง 2 วินาทีเท่านั้น และยังหวังว่า จะมีการทดลองแบบเต็มระบบภายในสิ้นปีนี้ 

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญที่จะเปลี่ยนอนาคตของการคมนาคมไปอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเบื้องหลังโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจอยู่อีกมายมายให้ติดตามชม

 

ที่มา USA TODAY