CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2 อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2 อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2 อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2 อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2 อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2 อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2 อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2 อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2 อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2

อบรมจริยธรรมคนพันธุ์ ช. รุ่น 2

ช.ทวี เข้า โครงการ อบรมจริยธรรม คนพันธุ์ ช. รุ่น 2 ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน ขอนแก่น มีพนักงานทั้งผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายปฏิบัติการ ทั้งส่วนของโรงงาน และสำนักงาน เข้าร่วมโครงการ รวม 30 คน ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558