CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน

มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน

เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน ของทหาร ที่กองพันทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา