CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

สนับสนุนการศึกษาในโครงการผ้าป่ากองทุนการศึกษา กองพันทหารม้าที่ ๖

สนับสนุนการศึกษาในโครงการผ้าป่ากองทุนการศึกษา กองพันทหารม้าที่ ๖

สนับสนุนการศึกษาในโครงการผ้าป่ากองทุนการศึกษา กองพันทหารม้าที่ ๖ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชิ­นีนาถ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนและกิจกรรมของหน่วยงาน โดยมีคุณวิญญู อินทร์โก เป็นตัวแทนมอบทุนให้กับท่านผู้บังคับการฯ เมื่อ พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา