CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

ให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสังคมในพื้นที่ โดยให้การสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร) สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ในการไปปรับปรุงสถานีตำรวจ การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ ผ่านโครงการจัดชกมวยสากลป้องกันแชมป์สภามวยโลกของทวีปเอเซีย (WBC ASIA)

โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานรับมอบ ณ เวทีมวยชั่วคราว Dino Water park ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 58 ที่ผ่านมา