CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศล เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศล เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศล เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศล เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศล เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศล

เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศล

          เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศลขององสโมสรขอนแก่นเอฟซี ในฐานะที่บริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนในระดับจังหวัด โดยมี คุณอภิชัย ชุมศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.กษม ชนะวงษ์ ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่น FC และเป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบทุน และร่วมชมฟุตบอลนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ที่สนาม อบจ.ขอนแก่น