CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ร่วมกิจกรรมวันเด็กของชุมชน ร่วมกิจกรรมวันเด็กของชุมชน ร่วมกิจกรรมวันเด็กของชุมชน

ร่วมกิจกรรมวันเด็กของชุมชน

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณวิญญู อินทร์โก ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ CSR และตัวแทนจากกลุ่มกิจกรรมสังคมและชุมชน บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน ร่วมมอบของขวัญกิจกรรมวันเด็ก ปี 2559 ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนโนนตุ่นสามัคคีคีกษา ซึ่งเป็นโรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียง ที่ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน ทั้งกิจกรรมของ บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) อย่างต่อเนื่องทุกปี