CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง กิจกรรมเยี่ยมน้อง

กิจกรรมเยี่ยมน้อง "บ้านลูกรัก"

กลุ่มกิจกรรม CSR ช ทวี โดยคุณอภิชัย ชุมศรี ที่ปรึกษากลุ่มกิจกรรม นำพี่น้อง คนพันธุ์ ช เข้าเยี่ยม มอบทุนและสิ่งของสำหรับน้องๆ "บ้านลูกรัก" บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ่งในมูลนิธิช่วยเหลือเด็กในจังหวัด เมื่อวันที่ 12/12/59 ที่ผ่านมา