CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560 CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560

CHO มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานปี 2560

ช ทวี มอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2017

ในวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 ณ โรงงานบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรประจำปี 2017

โดยมี คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธี ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง คุณนพรัตน์ แสงสว่าง รองประธานฯ ผลิต คุณผาด พิมรินทร์ ประธานกิจกรรม CSR คุณปิยะพงษ์ จิวเมือง ประธานฝ่ายกิจกรรมชุมชน ทีมงาน CSR ผู้ปกครอง และบุตรของพนักงาน โดยปีนี้มอบทุนทั้งสิ้น 45 ทุน 4 ระดับการศึกษา (ป1-ม.6) และสายวิชาชีพ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดี สนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง การมอบทุนสำหรับน้องที่ได้รับทุนเรียนดีต่อเนื่อง 3 ปี ก็จะได้พิจารณาในการสนับสนุนทุนเรียนต่อจากบริษัท คุณสุรเดชได้กล่าวให้โอวาส "อยากให้น้องๆ ได้เห็นผลงานของคุณพ่อคุณแม่ ได้รู้จักสินค้าที่ผลิตโดยชาวขอนแก่น ที่ส่งของไปยังทั่วโลก เช่น ใช้ในท่าอากาศยานเกาหลี ฮ่องกง และตะวันออกกลาง เป็นต้น อยากให้กลับไปบอกพี่ๆ น้องๆ หากมีโอกาสได้เขียนเรียงความส่งครู ก็ให้เลือกหัวข้อ ที่ทำงานของพ่อและแม่ฉัน" สร้างความประทับใจให้กับน้องๆ เป็นอย่างมาก สุดท้ายของกิจกรรม น้องๆ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงงาน ที่ทำงานของคุณพ่อและคุณแม่ อย่างตื่นตาตื่นใจ