CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถ Gymkhana X Pro E-san 2015 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถ Gymkhana X Pro E-san 2015 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถ Gymkhana X Pro E-san 2015 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถ Gymkhana X Pro E-san 2015 ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถ Gymkhana X Pro E-san 2015

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถ Gymkhana X Pro E-san 2015

CHO : ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถ Gymkhana X Pro E-san 2015 สนามที่ 2 ซึ่ง CHO ร่วมสนับสนุน เพื่อให้เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวิ่ง และมีสนามหรือเวทีในการเข้าร่วมทดสอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่ๆนักแข่ง ของน้องๆ จากรั้วมหาวิทยาลัย ในนามโครงการจัดสร้างรถ Student Formular เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2015-16 ที่ CHO ได้สนับสนุน และการสนับสนุนกิจกรรมนี้ ทางผู้จัดการแข่งขันได้ตั้งวัตถุประสงค์ว่าจะให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างรายได้ในวงการรถแข่ง การประดับยนต์ นอกเหนือจากการเฟ้นหานักแข่งเพื่อเข้าสู่สนามระดับประเทสต่อไป โดยงานแถลงข่าว ผู้จัดได้รับเกียรติจาก คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ที่ โรงแรมมันตาวารี จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 พ.ค.58 ที่ผ่านมา