CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

งานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า

งานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า จัดโดยกรมอู่ทหารเรือ  "3rd Ship Technology  for the Next Decade : Ship Tech III) ในระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 18.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 2 จังหวัดนนทบุรี