CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

งานปรับปรุงตู้รถไฟปรับอากาศ / SRT Refurbishment งานปรับปรุงตู้รถไฟปรับอากาศ / SRT Refurbishment งานปรับปรุงตู้รถไฟปรับอากาศ / SRT Refurbishment งานปรับปรุงตู้รถไฟปรับอากาศ / SRT Refurbishment งานปรับปรุงตู้รถไฟปรับอากาศ / SRT Refurbishment งานปรับปรุงตู้รถไฟปรับอากาศ / SRT Refurbishment งานปรับปรุงตู้รถไฟปรับอากาศ / SRT Refurbishment งานปรับปรุงตู้รถไฟปรับอากาศ / SRT Refurbishment งานปรับปรุงตู้รถไฟปรับอากาศ / SRT Refurbishment

งานปรับปรุงตู้รถไฟปรับอากาศ / SRT Refurbishment

STATE RAILWAY OF THAILAND REFURBISHMENT PROJECT

โครงการขนย้ายและซ่อมปรับปรุงสภาพตู้รถโดยสารจากรถชั้นสองเป็นรถนอนปรับอากาศให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 20 ตู้