CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

เบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกของบริษัทคนไทย

สัมภาษณ์พิเศษ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รายการถกข่าวเสาร์ อาทิตย์ เบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกของบริษัทคนไทย โดยคุณสุรเดช ได้ให้สัมภาษณ์ใจความสำคัญว่า ธุรกิจใดๆก็ตาม ขอให้เริ่มจากการทำเพื่อประเทศชาติเป็นหลัก