CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

เพื่อนคู่คิด ตอนตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักเบา นวัตกรรมฝีมือคนไทย

สัมภาษณ์พิเศษ คุณ นพรัตน์ แสงสว่าง ในรายการเพื่อนคู่คิด ตอนตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักเบา นวัตกรรมฝีมือคนไทย เบื้องหลังการคิดค้น และพัฒนาวัสดุที่ใช้เพื่อการขนส่งที่มีน้ำหนักเบากว่าตู้โครงเหล็กทั่วไปถึง 50% ส่งผลให้สามารถบรรทุกได้เพิ่มขึ้นอีก