CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

เปิดวิสัยทัศน์นักธุรกิจไทย กับการสร้างมาตรฐานฯ

กับความภาคภูมิใจ การสร้างมาตรฐานวิศวกรรมฝีมือคนไทยไประดับโลก ทำความรู้จักกับ "บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)" บริษัทของคนไทย เพื่อชาวไทย มาฟังวิสัยทัศน์ และกำลังใจ จากคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ที่ให้สัมภาษณ์กับรายการ Lightning Talk กันได้เลย