CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

“ดินสอมินิ” หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุฝีมือคนไทย

“ดินสอมินิ” หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุฝีมือคนไทย

          ถ้ายังจำกันได้ ดินสอ คือชื่อของหุ่นยนต์ ที่เป็นผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องของ บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยที่พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการพาณิชย์บริษัทแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552 โดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน COMPUTATIONAL INTELLIGENCE ให้หุ่นยนต์สามารถจดจำภาษามือที่เป็นภาพเคลื่อนไหว สำหรับใช้สื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นแรกที่เปิดตัวแก่สาธารณชนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

           ถึงปัจจุบัน “ดินสอมินิ” เป็นหุ่นยนต์รุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อดูแลผู้สูง และวางแผนการตลาดไว้ที่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากปัจจุบันประเทศญี่ปุ่นกำลังประสบปัญหาในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัว ในขณะที่บุคลากรด้านการแพทย์ไม่เพียงพอในการดูแล ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของ “ดินสอมินิ” หุ่นยนต์สัญชาติไทยที่จะเข้ามามีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุในอนาคต

          ดินสอมินิ ถูกออกแบบเพื่อการดูแลผู้ใหญ่ที่ต้องอยู่ลำพัง ให้สามารถได้รับการดูแลจากบุตรหลาน และการช่วยเหลือจากญาติ ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที โดยมีการติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงในสมาร์ทโฟนอย่างง่ายๆ ของบุตรหลาน หรือญาติ ก็จะสามารถใช้งานติดต่อกับผู้สูงอายุผ่านหุ่นยนต์ดินสอมินิได้ตลอดเวลา โดยที่ผู้สูงอายุไม่จำเป็นจะต้องสัมผัสหรือวุ่นวายกับหุ่นยนต์ดินสอมินิแต่อย่างใด

         อีกทั้งหุ่นยนต์ดินสอมินิ ออกแบบมาให้มีรูปร่างลักษณะน่ารักเป็นมิตร สามารถดูแลผู้สูงอายุประเภทเคลื่อนไหวได้น้อย อายุ 80 ขึ้นไป พร้อมทั้งมีความสามารถพิเศษอื่น เช่น การตรวจจับการหกล้มหรือการหายไปจากหน้าจอตามเวลาที่ตั้งไว้ โดยหุ่นยนต์จะส่งสัญญาณฉุกเฉินหรือเตือนไปยังปลายทางทันที และยังสามารถตั้งเวลาเตือนการรับประทานยา และเก็บบันทึกประวัติสุขภาพ เช่น อัตราความดันโลหิต การทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นเกมส์ การบริหารสมอง และเป็นเพื่อนคลายเหงาให้กับผู้สูงได้เป็นอย่างดี นับเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของคนไทย ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับไม่แพ้ชาติอื่น