CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

DHL GLOBAL CONNECTEDNESS INDEX 2014

เมื่อต้นปี 2558 DHL บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโลจิสติกส์ของโลกได้เปิดเผยรายงานผลการสำรวจ DHL GLOBAL CONNECTEDNESS INDEX 2014 ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่งมี 5 ประเทศในเอเชียที่ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลี และไทย มีการฟื้นฟูการเชื่อมโยงในปีที่ผ่านมาได้อย่างดีเยี่ยม

 

ซึ่งรายงานนี้เป็นการเก็บข้อมูลจาก 140 ประเทศทั่วโลกว่ามีความเชื่อมโยงอย่างไร โดยมีมิติในการวัด 2 ด้าน คือ "ความลึก" ได้แก่ความสำคัญในการค้าขายสินค้าและบริการ เงินทุนเคลื่อนย้ายต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ ความเชื่อมโยงทางด้านข้อมูล การย้ายถิ่นของประชากร และ "ความกว้าง" ที่พิจารณาทั้ง 4 ด้าน เช่นเดียวกับความลึกแต่ดูจากสัดส่วนจำนวนประเทศที่มีการติดต่อด้วยในภูมิภาคเดียวกัน ซึ่งสิงคโปร์ถูกจัดลำดับในอันดับที่สาม นับเป็นอันดับที่สูงสุดในกลุ่มประเทศเอเชีย และเป็นประเทศในเอเชียประเทศเดียวที่ติดอยู่ในกลุ่มสิบอันดับต้น เพราะแสดงถึง "ความลึก" ของการบูรณาการระหว่างประเทศ ที่สัมพันธ์กับขนาดของเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวม สำหรับประเทศที่ติดอยู่ในอันดับต้น ๆ ทั้ง 50 ประเทศ เช่น ฮ่องกงอันดับที่ 11 เกาหลี 13 ไต้หวัน 18ไทย 19 มาเลเซีย 21 นิวซีแลนด์ 31 ออสเตรเลีย 32 เวียดนาม 33 ญี่ปุ่น 40 และกัมพูชา 48 ในขณะที่ประเทศจีนอยู่ในอันดับที่ 84 อินเดีย 71 อินโดนีเซีย 111 ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลียังสามารถติดอยู่ในกลุ่มอันดับต้นสิบประเทศ เมื่อวัดจาก "ความกว้าง" โดยคำนวณเช่นเดียวกับความลึกแต่ดูจากสัดส่วนจำนวนประเทศที่มีการติดต่อด้วยในภูมิภาคเดียวกัน ศาสตราจารย์ปานกาจ เคมาวัด ผู้เป็นนักเขียนร่วมในผลการสำรวจครั้งนี้ ได้อธิบายไว้ว่า "จากข้อมูลยังชี้ชัดได้ว่ามีประเทศใหม่ ๆ เริ่มติดต่อซื้อขายระหว่างประเทศมากขึ้น ซึ่งผิดกับช่วงก่อนปีพ.ศ.2553 ประเทศที่พัฒนาแล้วจะติอต่ดค้าขายกันเอง "หลายบริษัทจากประเทศที่เจริญแล้วควรให้ความสำคัญในการลงทุนในตลาดที่เกิดขึ้นมาใหม่เพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดว่าวงการธุรกิจได้เปลี่ยนแนวทางไปแล้วจากทศวรรษที่ผ่านมา” เคลวิน เหลียง ประธานกรรมการบริหารดีเอชแอล โกลบอล เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า "รายงานของจีซีไอเมื่อปีพ.ศ.2557 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของเอเชียสามารถเติบโตขึ้นมาได้จากการธุรกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก เราจึงต้องการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการติดต่อการค้าทั้งในแถบภูมิภาคและระดับโลก โดยเห็นได้จากการที่เราขยายเครือข่ายต่อเนื่องหลายรูปแบบระหว่างจีนและยุโรปขึ้น ในหลายประเทศในเอเชีย เริ่มจากในโตเกียว นาโกย่า โอซาก้า และฮากาตะ ในประเทศญี่ปุ่น" ข้อมูลอ้างอิง http://www.dhl.com/ http://www.logisticsdigest.com/