CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

Tag: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

CHO ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การผลิตภาพยนต์สั้น สร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 4  ฮัก(แม่)ของ" 

Read more...