CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

สนับสนุนการศึกษาในโครงการผ้าป่ากองทุนการศึกษา กองพันทหารม้าที่ ๖ ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชิ­นีนาถ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในชุมชนและกิจกรรมของหน่วยงาน โดยมีคุณวิญญู อินทร์โก เป็นตัวแทนมอบทุนให้กับท่านผู้บังคับการฯ เมื่อ พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

ร่วมติดตามกิจกรรมของนักศึกษา RMUTI & KKU (TSAE Student Formula) ในรายการแข่งขันรถ Gymkhana X Pro Esan 2015 สนามที่ 2 เมื่อ 16-17/5:58 ที่เป็นโครงการที่ CHO ให้การสนับสนุน เป็นสนามทดสอบผลการสร้างรถในปีที่ 2 เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการ TSAE2015-16 ต่อไป

CHO : ร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถ Gymkhana X Pro E-san 2015 สนามที่ 2 ซึ่ง CHO ร่วมสนับสนุน เพื่อให้เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบวิ่ง และมีสนามหรือเวทีในการเข้าร่วมทดสอบและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากพี่ๆนักแข่ง ของน้องๆ จากรั้วมหาวิทยาลัย ในนามโครงการจัดสร้างรถ Student Formular เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2015-16 ที่ CHO ได้สนับสนุน และการสนับสนุนกิจกรรมนี้ ทางผู้จัดการแข่งขันได้ตั้งวัตถุประสงค์ว่าจะให้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด สร้างรายได้ในวงการรถแข่ง การประดับยนต์ นอกเหนือจากการเฟ้นหานักแข่งเพื่อเข้าสู่สนามระดับประเทสต่อไป โดยงานแถลงข่าว ผู้จัดได้รับเกียรติจาก คุณเข็มชาติ สมใจวงษ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ที่ โรงแรมมันตาวารี จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 พ.ค.58 ที่ผ่านมา

CHO : ผู้สนับสนุนสโมสรฟุตบอลขอนแก่นเอฟซี ร่วมส่งกำลังใจให้นักฟุตบอล 2 คน (ยอดเยี่ยม วงษ์หอม และ สุริยา ปรุงเรณู) ซึ่งเป็นนักกีฬารุ่นเยาวชน ไปเรียนรู้ทักษะฟุตบอลกับสโมสรคอนซาโดเร่ ซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 2 เดือน ณ สนามกีฬา อบจ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 58

โดย CEO รับการขอบคุณจากการให้การสนับสนุนโครงการสร้างรถ Student Formula ของนักศึกษา ชุมนุมวิศวกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเข้าร่วมแข่งขัน TSAE2014-15 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ CHO ยังคงให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของนักศึกษา สำหรับโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง

ช.ทวีฯ โดยฝ่ายการศึกษาและฝึกอบรมของบริษัทฯ : จัดอบรมพัฒนาบุคคลิกภาพ และมารยาททางสังคม รุ่นที่ 1 มีพนักงานทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการเข้าร่วมกว่า 50 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ.จอ-หงวน (ผศ.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์) จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น เป็นวิทยากร ที่ห้องฝึกอบรมไทเกอร์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 58 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กิจกรรมเป็นหนึ่งในหลักสูตรการอบอรพัฒนาบุคลกรของบริษัท และการสร้างอัตลักษณ์ "คนพันธุ์ ช."