CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

          บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนึกถึงประโยชน์และความสำคัญของความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม ในด้านการบริหารการจัดการองค์ความรู้ การศึกษาและวิจัย การพัฒนานักศึกษา และบุคลการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวิศวการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการจัดการด้านวิศวกรรม รวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมของไทยสู่สากล

         จึงได้รวมลงนามความเข้าใจตกลงร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ณ ห้องสัมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร ชั้นที่ 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

          CHO จับมือซีพี ออลล์ และปัญญาภิวัฒน์ เดินหน้าโครงการผลิตรถขนส่งพลังงานไฟฟ้าฝีมือคนไทย เตรียมเผยโฉมคันแรกปี 59 รองรับโครงการ Green Logistics ของ 7-11 บมจ. ช. ทวี ดอลลาเซียน (CHO) จับมือ บมจ.ซีพี ออลล์ (CP ALL) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3ฝ่าย "พัฒนายานยนต์และพลังงานทางเลือกในระบบโลจิสติกส์" เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมัน – ลดต้นทุนผู้ประกอบการ - เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม คาดได้ยลโฉม "รถขนส่งเชิงพาณิชย์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า" คันแรกของประเทศ ที่ผลิตด้วยฝีมือคนไทย ภายในต้นปี"59

ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ จากวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ บมจ.ช.ทวีฯ ที่โรงงาน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 58 ที่ผ่านมา

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) (CHO) ส่งมอบรถกระเช้าสำหรับตรวจสะพาน ให้กับ "กรมทางหลวงชนบท" จำนวน 2 คัน เป็นแบบ 6 ล้อ 1 คัน และแบบ 10 ล้อ 1 คัน โดยอุปกรณ์ดังกล่าว จะเป็นเครื่องมือใหม่ของกรมทางหลวงชนบท ที่จะใช้ในการตรวจสอบสะพานแทนระบบเดิม ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยของประเทศ

บทพิสูจน์ 1 ปี กับ รถกึ่งพ่วงบรรทุก 3 เพลา พิเศษ

โครงสร้างรถเทรเลอร์ ช.ทวี ความแข็งแรงยังคงดีเยี่ยม 100% ใช้ในโครงการ ตัดอ้อยสด ลดโลกร้อน โดย กลุ่ม มิตรผล น้ำหนักบรรทุก 40 ตัน จำนวน 20 คัน