CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

     CHO เป็นผู้ริเริ่มโครงการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการศึกษา จนกระทั่งเกิดมาเป็นระบบขนส่งมวลชนเต็มรูปแบบ อันประกอบด้วย รถโดยสารให้บริการที่เป็นรถยนต์ประหยัดพลังงาน มีกล้องวงจรปิด มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึง ให้บริการสัญญาณ Wifi บนรถอีกด้วย

CHO รับรางวัลสุดยอดองค์กรนวัตกรรม

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัล Total Innovation Management (TIM) แก่ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)(CHO) เนื่องในโอกาสที่ CHO ได้รับรางวัลด้าน “สุดยอดองค์กรนวัตกรรม” ในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2559

          คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้ถือหุ้น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน CHO ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย อาทิ รถใช้ภายในสนามบิน รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถดับเพลิงสำหรับส่งออกต่างประเทศ เป็นต้น และร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปี 2559 ที่ จ.ขอนแก่น

CHO ทุ่มงบพัฒนาซอฟต์แวร์เชื่อมข้อมูลศูนย์ซ่อมบำรุงทั่วประเทศ

          บมจ. ช.ทวี ดอลลาเซียน ทุ่มงบลงทุน 10 ล้านบาท พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานบริการรองรับแผนเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงที่กระจายทั่วประเทศ

เดินหน้าประมูลรถเมล์เอ็นจีวี

          นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน (CHO) เปิดเผยว่า จากกรณีที่ศาลปกครองรับฟ้องกรณีที่บริษัทฟ้องร้ององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) พร้อมด้วยผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 489 คันนั้น ยังไม่สามารถระบุได้ว่าคดีความจะสิ้นสุดเมื่อใด

เดินหน้าระบบขนส่งมวลชนรางเบา ตั้งกองทุนพัฒนาเมือง

          ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมมีมติตรงกัน ใน 4 ประเด็นหลัก ประกอบด้วยให้ทุกหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมอบหมายผู้ประสานงานเป็นคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินโครงการให้ทุกหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อทบทวนกฎระเบียบของแต่ละองค์กรจากเอกสารที่นายกรัฐมนตรีได้อนุม้ติและนำเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อติดตามความคืบหน้าการประสานงานจากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนการสร้างความเข้าใจ รวมทั้งการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินโครงการก่อสร้าง