CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ส่งมอบและทำการฝึกอบรมการใช้งานรถ Maintenance Platform Truck (X-Flat) ซึ่งเป็นรถที่ใช้สำหรับบำรุงรักษาเครื่องบิน ให้กับสายการบินนกแอร์ (Nok Air) ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่ม Special Products ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

          เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศลขององสโมสรขอนแก่นเอฟซี ในฐานะที่บริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนในระดับจังหวัด โดยมี คุณอภิชัย ชุมศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.กษม ชนะวงษ์ ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่น FC และเป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบทุน และร่วมชมฟุตบอลนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ที่สนาม อบจ.ขอนแก่น