CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

Billions in Change
คือหนึ่งเรื่องราวที่จะสร้างปรากฏการเปลี่ยนโลกได้ไม่แพ้ Steve Jobs , Bill Gates , Elon Musk อย่างแน่นอน

Mr. Manoj Bhargava มหาเศรษฐีชาวอินเดียซึ่งมีทรัพยสินรวมกันกว่า สี่พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ หนึงแสนสี่หมื่นล้านบาท แต่นั่นไม่ใช่ประเด็น สิ่งที่น่าสนใจก็คือเค้ามอบทรัพย์สินกว่า 99% ของทั้งหมดให้กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของมวลมนุษย์ชาติผ่านโครงการ Billions in Change

มหาวิทยาลัย มิชิแกน ได้รวบรวมความรู้ และการทดลองเกี่ยวกับรถบรรทุกเพื่อการขนส่งมาตลอด 40 ปี พวกเขาคือตัวจริงในเรื่องของรถบรรทุก ผ่านการสังเกต การทดลองในหลากหลายสถานการณ์ การจำลองเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อให้ได้รถบรรทุกที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการใช้งานได้สูงสุด และนี่คือตัวอย่างผลงานของพวกเขา นี่คือหนึ่งในตัวอย่างของการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพวกเรา คนพันธุ์ ช. ซึ่งเราวางเป้าหมายที่จะมีนวัตกรรมระดับโลกเช่นนี้ เพื่อพัฒนาประเทศ และ ประกาศให้โลกรู้ถึงความสามารถของคนไทย ในเวทีโลกครับ

กับความภาคภูมิใจ การสร้างมาตรฐานวิศวกรรมฝีมือคนไทยไประดับโลก ทำความรู้จักกับ "บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน)" บริษัทของคนไทย เพื่อชาวไทย มาฟังวิสัยทัศน์ และกำลังใจ จากคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ ที่ให้สัมภาษณ์กับรายการ Lightning Talk กันได้เลย

รายงานพิเศษจากรายการ "ส่องโลกนวัตกรรม" ทาง Thai PBS ที่นำเสนอ ผลงานนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม ในการพัฒนาหุ่นยนต์เชื่อม 7 แกน (VR-7)

เป็นการพัฒนาเพื่อนำมาใช้กับการเชื่อมประก­อบ ในกระบวนการผลิต ของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) ซึ่ง ได้รับการพิจารณาเป็นองค์กรที่มีผลงานดีเด­่นและเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโ­ลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาวิทยาศาสตร­์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดสังคมฐานความรู้ และการพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าและสร้างเครือ­ข่ายในการพัฒนางาน เพื่อก่อเกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม­ให้มีการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ผลงานนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศของนวัตกรรมแห­่งชาติ ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ National Science Technology and Innovation Policy Office

สัมภาษณ์พิเศษ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ในเรื่องของอนาคตประเทศไทยเกี่ยวกับเทคโนโลยีขนส่งทางราง โดยรายการ ส่องโลกนวัตกรรม 

สัมภาษณ์พิเศษ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รายการถกข่าวเสาร์ อาทิตย์ เบื้องหลังความสำเร็จระดับโลกของบริษัทคนไทย โดยคุณสุรเดช ได้ให้สัมภาษณ์ใจความสำคัญว่า ธุรกิจใดๆก็ตาม ขอให้เริ่มจากการทำเพื่อประเทศชาติเป็นหลัก