CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

         ก่อนหน้านี้ คงพอจะจำกันได้นะครับว่าโครงการ Hyper Loop คือโครงการระบบคมนาคมขนส่งความเร็วสูง (เกือบๆ 1000 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่ารถไฟหัวกระสุนอยู่หลายเท่า) และความคืบหน้าสำหรับโครงการนี้ก็คือ  ได้มีการทดลองวิ่ง บนรางจำลอง และสภาพอากาศเปิด ต่อหน้าสื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมชมอย่างมากมาย

Nanodot นวัตกรรม แบตเตอรี่มือถือชาร์ตไฟเต็มใน 30 วินาที

         นักวิจัยของ StoreDot บริษัทพัฒนาทางด้านนาโนเทคโนโลยี ได้สาธิตต้นแบบแบตเตอรี่แห่งอนาคต เพื่อใช้ในสมาร์ทโฟน ความน่าสนใจอยู่ตรงที่ ต้นแบบแบตเตอรี่นี้ สามารถชาร์ตไฟให้เต็มได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 วินาที. โดยบริษัทกำลังวางแผนดำเนินการผลิตเพื่อจำหน่ายในอนาคตอีกด้วย คาดว่าเทคโนโลยีนี้จะปฏิวัติพฤติกรรมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาเลยทีเดียว

 บทสัมภาษณ์คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ตัวแทนนักธุรกิจรุ่นใหม่ในจังหวัดขอนแก่น จับมือกันวางแผนร่างพิมพ์เขียวของเมืองขอนแก่น โดยมีคุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย เป็นผู่้ริเริ่ม

เริ่มจากการพูดคุยกับนักธุรกิจในเมืองขอนแก่นเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ถึงการริเริืมโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับจังหวัดขอนแก่น ซึ่งกลุ่มผุ้ร่วมทุนนี้มีชื่อว่า Khonkaen Think Tank ร่วมลงทุนเบื้องต้น ในการศึกษาและจัดทำโครงการที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเมือง ก่อนผลักดันตามขั้นตอนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างจริง  

สาเหตุที่ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา ก็เพื่อเป็นตัวอย่างให้ประชาชนทั่วไปได้หลุดจากกรอบความคิดเดิมๆที่ว่า จะก่อสร้างโครงการอะไรต่างๆก็แล้วแต่ ต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นหลัก แต่ด้วยแนวคิดใหม่นี้ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาขอนแก่นให้เป็น Role Model กับทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ด้วยการร่วมทุนและริเริ่มโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับจังหวัดขอนแก่น 

โดยสร้าง 3 เสน่ห์ให้กับขอนแก่น

1. สร้างรถไฟระบบราง TRAM สายเหนือใต้ ก่อให้เกิดการลงทุนการลงทุนตามแนวรถราง หรือที่เรียกว่า Transit Oriented Development (TOD) 

2. สร้างขอนแก่นให้เป็นเมืองกระชับ compact city

3. สร้างนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว Green Industrial Zone และ สร้างท่าเรือบก (Inland Container Depot) เพื่อเชื่อมต่อระบบขนส่งให้สามารถกระจายสินค้าออกสู่ท่าเรือต่างๆได้ง่ายขึ้น ง

ทั้งสามอย่างนี้ระดมทุนจากสาธาณชน เรียกว่า กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน Provincial Infrastuctrure Fund 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้จะทำให้เกิดการระดมทุนเพื่อบริหารจัดการกันเองโดยไม่ต้องรองบจากรัฐบาล 

โครงการต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของการทลายกรอบความเชื่อของคนทั่วไปว่า หากเรามีความตั้งใจที่ดี ลงมือทำจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยากเย็นสักแค่ไหน ทุกสิ่งเป็นจริงได้เสมอ

 บทสัมภาษณ์คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ถึงที่มาที่ไปของบริษัท และการเดินทางของบริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากจุดเริ่มต้น ถึงปัจจุบัน และการวางรากฐานอนาคต เพื่อสร้างคนพันธุ์ CHO ให้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างชาติต่อไป

ช่วงแรกมีการกล่าวถึงการกู้วิกฤติของบริษัทในยุควิกฤติต้มยำกุ้ง ปีพ.ศ. 2540 ซึ่งคุณสุรเดชได้ให้สัมภาษณ์ว่า  "ผมสามารถเขียนหนังสือ วิธีแก้หนี้  ได้จากเหตุการณ์ครั้งนั้น"

หลังจากที่ผ่านพ้นช่วงวิกฤติเศรษฐกิจคุณสุรเดช ยังได้เล่าถึงกระบวนการในการนำช.ทวีให้กลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง ด้วยการ Reverse Engineer สำหรับรถลำเลียงอาหารขึ้นเครื่องบิน จนกระทั่งกลายเป็นสินค้าหลัก และมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลก (รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน A380) และซึ่งรถของบริษัท มีจุดเด่นคือ น้ำหนักเบากว่าคู่แข่ง นี่เองคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ ช.ทวีกกลับมายืนหยัดเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆตามมาอีกมากมาย

การวางรากฐานสำหรับบริษัท จะเน้นที่การสร้างคนจากแรงงานในท้องถิ่น ผ่านการบริหารจัดการองค์ความรู้ที่รวบรวมจากประสบการณ์และเทคโนโลยีใหม่ๆทั้งที่เราสามารถคิดค้นได้เอง และการเรียนรู้จากบริษัทคู่ค้าต่างๆ และโรงเรียนช่าง ช.ทวี 

นี่คืออีกบทพิสูจน์คนพันธุ์ ช. ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง และกำลังสยายปีกไปสู่การเป็นองค์กรระดับโลกต่อไป

สำนักข่าว NHK ประเทศญี่ปุ่นได้ทำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดขอนแก่น

แบตเตอรี่พกพาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

          เทคโนโลยียานยนต์นอกจากจะถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการขับขี่สูงขึ้น ทั้งด้านความเร็ว ความแข็งแรง และระบบความปลอดภัย ในปัจจุบันยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ที่ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมัน และลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพราะนับวันทรัพยากรน้ำมันที่เกิดจากการทับถมของซากพืช ซากสัตว์นับวันจะหมดไป และการเผาไหม้จากเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำมันทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นมลภาวะทางอากาศ