CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

Hyper loop ระบบการคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วในโลกอนาคต

          เทคโนโลยีทันสมัยถูกนำมาใช้ในระบบการคมนาคมขนส่ง และมีบทบาทสำคัญยิ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ยุคปัจจุบัน Hyper loop หรือรถไปรางท่อเป็นแนวความคิดของระบบการคมนาคมขนส่งความเร็วสูง โดย Elon Musk เจ้าของบริษัทขนส่งอวกาศเอกชน Space X และรถยนต์ Tesla แนวความคิดในการออกแบบคือ มีแคปซูลเบาะนั่งอยู่ในรางท่อ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า มีความปลอดภัยสูง สามารถช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางด้วยความเร็วเฉลี่ย 962 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แนวคิดนี้จะวางโครงสร้างเส้นทางที่จะเริ่มต้นคือ Los Angeles ไป San Francisco จะใช้เวลาเพียง 35 นาที ในระยะทาง 570 กิโลเมตร

“ดินสอมินิ” หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุฝีมือคนไทย

          ถ้ายังจำกันได้ ดินสอ คือชื่อของหุ่นยนต์ ที่เป็นผลงานการพัฒนาหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่องของ บริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทคนไทยที่พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อการพาณิชย์บริษัทแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552 โดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน COMPUTATIONAL INTELLIGENCE ให้หุ่นยนต์สามารถจดจำภาษามือที่เป็นภาพเคลื่อนไหว สำหรับใช้สื่อสารกับผู้พิการทางการได้ยิน ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นแรกที่เปิดตัวแก่สาธารณชนในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2552

Drone อากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเข้าถึงอินเตอร์เนทของคนในพื้นที่ห่างไกล

          เทคโนโลยีสมัยใหม่ถูกพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชากรโลกย่างต่อเนื่อง และหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าจับตามมองที่สุดในขณะนี้ คือเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone ซึ่งเป็นการนำเอาเครื่องยนต์บินได้ และระบบการควบคุมจากระยะไกลเข้ามาประกอบกัน เป็นเครื่องยนต์บินบังคับจากระยะไกล ที่สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบ มีการรพัฒนา Dron ให้สามารถใช้งานในรูปที่แตกต่างกัน

กระจก LOW-E  ช่วยลดความร้อนภายในบ้าน

          กระจก LOW-E ช่วยลดความร้อนภายในบ้าน ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้ และนับวันจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น การแก้ไขปัญญาความร้อนที่ทุกครัวเรือนพยายามทำ คือการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่ทำให้อากาศในบ้านเย็นสบาย แต่หารู้ไม่ว่าการทำเช่นนั้นเป็นการปล่อยพลังงานความร้อนสู่ภายนอกบ้านเรือน และความร้อนดังกล่าวมีผลทำให้เกิดความร้อนในชั้นบรรยากาศเกิดภาวะเรือนกระจกขึ้น

บ้านลอยน้ำ นวัตกรรมการสร้างบ้าน ทางรอดจากภัยธรรมชาติ

          การตื่นตัวจากสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อน เช่นการที่น้ำแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย จนอาจทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชากรโลกที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งทะเล รวมถึงเหตุการณ์สีนามิที่คลื่นยักษ์ใหญ่เข้าท่วมและทำความเสียหายแก่บ้านเรือน ทำให้กลุ่มนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการสร้างบ้านได้พยายามออกแบบบ้านแนวใหม่ที่จะช่วยให้ประชากรโลกบริเวณริมฝั่งทะเลรอดพ้นจากวิกฤติภัยธรรมชาติดังกล่าวได้

          FDN บริษัทวิศวกรรมและการก่อสร้างจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เสนอทางออกที่จะช่วยแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุวิกฤติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเหตุการณ์ภัยธรรมชาติต่างๆ ทั่วโลก ด้วยการออกแบบบ้านและอาคารที่ลอยน้ำได้

Billions in Change // Limited Clean Energy

เราจะหาพลังงานสะอาดที่ไม่มีวันหมดไปได้อย่างไร? คำตอบคือ มันอยู่ใต้พื้นโลกที่เราดำรงอยู่นี่เอง พลังงานความร้อนจากแกนโลก คือพลังงานมหาศาลที่สะอาด, ไม่มีวันหมด , และยังไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

คำถามใหญ่กว่านั้นคือ เราจะทำพลังงานใต้เปลือกโลกนี้ขึ้นมาใช้ได้อย่างไร? ในเมื่อมันมีความร้อนสูงมากพอจะที่จะละลายโลหะทุกชนิดบนโลกนี้ได้เลย