CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

CHO Smart Transit (CST)

เป็นระบบบริการขนส่งมวลชนสมัยใหม่ ที่มีการจัดหารถ  และเทคโนโลยีพร้อมระบบ อัจฉริยะมาใช้กับการจัดการงานบริการ ขนส่งมวลชน

  • สะดวก รวดเร็วในการใช้บริการ

  • สามารถเช็คเส้นทาง ระยะเวลา ตารางเดินรถได้

  • ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ

  • ทราบสถานะของรถและตรงต่อเวลา

  • เพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารจากบริการ Smart Signage 

  • ป้ายอัจฉริยะเชื่อมโยงระบบเดินรถ (บริการสำหรับโครงการพิเศษ)

  • มีระบบตั๋วร่วมที่สามารถจัดการด้วยคนขับรถคนเดียว 

 

 

 

ผลงานที่ผ่านมา

โครงการจัดหาและให้บริการรถขนส่งมวลชน แบบ Shuttle Bus ภายใต้แนวคิด Green Smart CAMPUS เพื่อเป็นสวัสดิการรับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนรถ 20 คัน วิ่งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 5 สาย จากเวลา 07.00-21.00 น. ทุกวัน

โครงการบริหารการเดินรถ และ ซ่อมบำรุง รถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ แบบ Smart Bus  แบบ 24 ที่นั่ง จำนวน 16 คัน ของ KHONKAEN CITY BUS ที่วิ่งให้บริการในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

โครงการประกอบรถโดยสารปรับอากาศ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน
พร้อมโปรแกรมการซ่อมบำรุงรักษา (Preventive Maintenance Program) ระยะเวลา 10 ปี
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งมีการส่งมอบ เดินรถ และบำรุงรักษา ใน 8 เขต
การเดินรถของ ขสมก. เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่่ ปี 2561 ที่ผ่านมา

โครงการปรับปรุงรถบัสโดยสาร ของบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 57 คัน โดยเป็นการปรับปรุงสภาพ
 - ภายในห้องโดยสารใหม่ 
 - พื้น / เพดาน / เบาะ 
 - ทำสีและสติ๊กเกอร์ใหม่

ซึ่งรถบัสมาตรฐานของ บขส. ทำได้ทำการปรับปรุง ประกอบด้วย
- มาตรฐาน  1 ก VIP
- มาตรฐาน  1 ข ประจำทาง

- มาตรฐาน  1 ข ไม่ประจำทาง

โครงการจัดหา บริหารการเดินรถ และ ซ่อมบำรุง รถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ แบบ Low Floor Smart Bus 35 ที่นั่ง จำนวน 16 คันของ Marat Transport ที่วิ่งให้บริการในเส้นทาง R26E (บางพลี-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพมหานคร)

โครงการบริหารการเดินรถ และ ซ่อมบำรุง รถโดยสารประจำทาง ปรับอากาศ แบบ Low Floor Smart Bus  แบบ 35  ที่นั่ง จำนวน 17 คัน ของ  RTC Chiang Mai City Bus ที่วิ่งให้บริการในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และ จำนวน 17 คัน ของ  RTC Nonthaburi City Bus ที่วิ่งให้บริการ สายติวานนท์วงเวียนราชพฤกษ์ ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี

 
 CST : แนะนำ "โครงการรถรับส่งพนักงานโดยรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานชับรถและเชื้อเพลิง" 
ด้วยประสบการณ์การเป็นผู้ผลิต จัดหา และบริหารจัดการเดินรถบัสโดยสารแบบครบวงจร พร้อมบริการบำรุงรักษารถให้มีความพร้อมในการใช้งานภายใต้ระบบบริหารจัดการและระบบเดินรถที่ผ่านการรรับรองมาตรฐานคุณภาพ
(ISO9001:2018) ในด้านคุณภาพและการบริการ
CST : เราได้รับความไว้วางใจจาก SCG (บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้รับจ้าง "โครงการรถรับส่งพนักงานโดยรถบัสปรับอากาศพร้อมพนักงานชับรถและเชื้อเพลิง"
✅ รถบัสโดยสารปรับอากาศใหม่ 6 ล้อ 12 เมตร
✅ รถบัสเครื่องยนต์ดีเซล แบบ 45 ที่นั่ง จำนวน 4 คัน
✅ ติดตั้งระบบอำนวยความสะดวก / ระบบ GPS / CCTV / TV
✅ วิ่งรับส่งพนักงาน จำนวน 5 เส้นทาง (ขอนแก่น-น้ำพอง) ทุกวัน
✅ สัญญาบริการ 5 ปี
✅ ปฏิบัติตาม กฏพิทักษ์ชีวิต (Life Saving Rules)
✅ ปฏิบัติตามกฏความปลอดภัยทั่วไป (General Saving Rules)
✅ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน/กฏหมายขนส่งที่เกี่ยวข้อง
✅ ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถ
✅ คุ้มครองผู้โดยสาร 100,000 บาท/คน ทุกที่นั่ง
✅ พนักงานขับ มีใบอนุญาต ท.2 และได้รับการอบรม ด้านข้อปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยและวินัยในการขับรถ
✅ รถบัสมีโปรแกรมบำรุงรักษาตามรอบการใช้งาน ที่ศูนย์บริการ
ของบริษัท
อีกหนึ่งบริการขนส่งผู้โดยสาร สวัสดิการแบบองค์กร ที่เราพร้อมให้
บริการทั้ง ตัวรถ ระบบ คนขับ และการบำรุงรักษา เพื่อให้พร้อมสำหรับ
ธุรกิจ และสวัสดิการของหน่วยงานของทุกองค์กร...
Tel. 043043888

 

โครงการจ้างเหมา รับ-ส่ง บุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

- รถบัสโดยสารไฟฟ้า ปรับอากาศ จำนวน 10 คัน ประกอบรถบัส จำนวน 2 รุ่น คือ 
   > รถบัสไฟฟ้า ขนาดความยาว 12 เมตร จำนวนที่นั่งผู้โดยสารไม่ต่ำกว่า 43 ที่นั่ง
      จำนวน 9 คัน และ
   > รถมินิบัสไฟฟ้า ขนาดความยาว 6 เมตร จำนวนที่นั่งผู้โดนสารไม่ตาำกว่า 
14 ที่นั่ง
      จำนวน
1 คัน
- รถใช้เชื้อเพลิงพลังงานไฟฟ้า (EV Bus)
รับส่งจากจุดรับภายในกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล – มธ. ศูนย์รังสิต รวม 10 เส้นทาง
พร้อมสถานีบริการประจุไฟฟ้าสำหรับรถ (Charger Station)
บริการซ่อมบำรุงรักษารถ / พนักงานขับ และระบบอำนวยความสะดวกในการใช้รถ
   ของผู้โดยสาร
เริ่มให้บริการ 1 เมษายน 2564