CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

 

กลุ่มบริหารโครงการและงานบริการ

กลุ่มบริหารโครงการ หมายถึง กลุ่มงานบริการที่บริษัทฯ ได้ผสานเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมระดับสากล เข้ากับการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและทีมงาน ทั้งด้านงานวิศวกรรมและด้านการบริหารที่สั่งสมมานาน จนบริษัทฯ สามารถนำเสนอบริการด้านการบริหารโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลูกค้าได้ บริษัทฯ มีการให้บริการแก่โครงการต่างๆ ดังนี้


 

                       ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งลำที่ 2 ของกองทัพเรือ โดยลำนี้ บริษัทฯ ได้มีโอกาส สร้างประกอบ
ส่วนประกอบที่สำคัญของตัวเรือ คือ Block-17 ประภาคารเรือ (เสากระโดง) ที่โรงงานจังหวัดขอนแก่น และมีการขนส่งส่วนประกอบเอง ด้วยรถเทรลเลอร์พิเศษ ไปประกอบรวมกับตัวเรือที่อู่ราชนาวีมหิดล อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท ลินฟอกซ์ ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (“Linfox”) และบริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (“Tesco-Lotus”) ให้เป็นผู้บริหารโครงการบริการงานซ่อมและศูนย์ซ่อมสำหรับรถบรรทุก   รถพ่วง-กึ่งพ่วง ของทั้ง 2 บริษัท โดยบริษัทฯ รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเพื่อรักษาสมรรถนะการใช้งาน (PM) ของรถ โดยมีรถทั้งหมดมากกว่า 2,000 คัน

                       ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง (บริษัท ขอนแก่น ช.ทวี (1993) จำกัด และ บริษัท วอลแลพ ทรัค แอนด์ บัส จำกัด) ได้ร่วมกันเข้ารับงานบริหารโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (Offshore Patrol Vessel: OPV) ของกองทัพเรือจากบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด โดยใช้แบบเรือจาก BAE SYSTEMS (ประเทศสหราชอาณาจักร) ซึ่งบริษัทฯ รับผิดชอบเป็นที่ปรึกษา ในส่วนงานปรับปรุงแบบโครงสร้างเรือ