CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

อาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 พี่น้อง ช ทวี จะร่วมกิจกรรมด้วยจิตอาสา ปลูกป่าเพื่อเป็นพื้นที่โรงงานสีเขียวในอนาคต ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1000 ไร่ โดยจะเป็นพื้นที่ในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ และยังต่อเนื่องไปยังนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในอีก 10 ปีข้างหน้า โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกภาคส่วน และกรมป่าไม้ ที่ให้การสนับสนุน ขับเคลื่อนโครงการด้วยกลุ่มกิจกรรม CSR ของบริษัทฝ่ายสิ่งแวดล้อม เป็นแม่งาน

อิ่มบุญ กันกับกุศลอีนยิ่งใหญ่ ของคนพันธุ์ ช วันนี้ กิจกรรมบริจาคโลหิตของเพื่อน พี่ น้อง ของเรา

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณวิญญู อินทร์โก ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ CSR และตัวแทนจากกลุ่มกิจกรรมสังคมและชุมชน บมจ.ช.ทวี ดอลลาเซียน ร่วมมอบของขวัญกิจกรรมวันเด็ก ปี 2559 ให้กับน้องๆ นักเรียน โรงเรียนโนนตุ่นสามัคคีคีกษา ซึ่งเป็นโรงเรียน ในชุมชนใกล้เคียง ที่ทางบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุน ทั้งกิจกรรมของ บ้าน วัด และโรงเรียน (บวร) อย่างต่อเนื่องทุกปี

          เข้าร่วมงานฟุตบอลการกุศลขององสโมสรขอนแก่นเอฟซี ในฐานะที่บริษัทฯเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลยุวชนในระดับจังหวัด โดยมี คุณอภิชัย ชุมศรี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.กษม ชนะวงษ์ ประธานสโมสรฟุตบอลขอนแก่น FC และเป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการมอบทุน และร่วมชมฟุตบอลนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ที่สนาม อบจ.ขอนแก่น

กลุ่ม CSR Happy Work Place จัดกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเกิด เดือนธันวาคม 58 เป็นกิจกรรม ที่กลุ่ม HWP จัดขึ้นทุกเดิอนเพื่อให้พนักงานได้ร่วมทำบุญวันเกิดร่วมกัน..

สวัสดิการสำคัญอีกอย่างที่พวกเรา คนพันธุ์ ช อ คือได้รับการดูแลเรื่องสุขภาพจากบริษัทฯ เพื่อให้ทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ พนักงานเราได้รับการตรวจสุขภาพทุกคน ทุกสาขา ตามแผนการตรวจทุกๆปี