CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ช ทวี ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น เยี่ยมขมกิจการ ช ทวี ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น เยี่ยมขมกิจการ

ช ทวี ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น เยี่ยมขมกิจการ

          คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้ถือหุ้น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน CHO ผลิตภัณฑ์ฝีมือคนไทย อาทิ รถใช้ภายในสนามบิน รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถดับเพลิงสำหรับส่งออกต่างประเทศ เป็นต้น และร่วมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในครึ่งปีหลังของปี 2559 ที่ จ.ขอนแก่น