CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49 ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49

ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่น 49

ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์ จากวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ บมจ.ช.ทวีฯ ที่โรงงาน จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 58 ที่ผ่านมา