CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ฺBUS CHO :  ผ่านมาตรฐาน R-66 รายแรกของไทย .

ฺBUS CHO : ผ่านมาตรฐาน R-66 รายแรกของไทย .

          ช ทวีฯ ได้รับการรับรองและเห็นชอบ ผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรง ของตัวถังรถโดยสาร เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ด้วยมาตรฐาน R-66 จากยุโรป ของรถบัสขนส่งผู้โตยสารที่มีความสูง ตั้งแต่ 3.60 เมตร ขึ้นไป จำนวน 3 รุ่น จากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เป็น “รายแรก” ของโรงงานผู้ออกแบบและประกอบรถบัสโดยสารในประเทศไทย
R66 VDO Testing : https://youtu.be/BNErUJjZsz0

 โดยมาตรฐาน ECE Regulation No. 66 เป็นข้อบังคับสากล ที่ใช้สำหรับรถโดยสารหนึ่งชั้น (Single deck rigid vehicle) ที่ถูกออกแบบและสร้างเพื่อบรรทุกผู้โดยสารจำนวนมากกว่า 22 คน เป็นการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างรถโดยสาร โดยใช้วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข และทำการจำลองพฤติกรรมการพลิกคว่ำเพื่อตรวจสอบว่าโครงสร้างหลักมีความแข็งแรงเพียงพอ ลดความร้ายแรงหรือจะไม่ได้รับอันตราย ในห้องโดยสารหรือพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) ในรถโดยสารที่สร้างจากมาตรฐานสากลนี้..การได้รับการรับรองมาตรฐานการออกแบบและการทดสอบโครงสร้างความมั่นคงแข็งแรง โดยมาตรฐาน ECE Regulation No. 66 ของโครงสร้างรถบัสโดยสารที่มีความสูง 3.6 เมตรขึ้นไป และรองรับผู้โดยสารสูงสุด 45 ที่นั่ง ของ ช ทวีฯ ทำให้ผู้ใช้รถมั่นใจว่ารถบัสโดยสารมีความปลอดภัยสำหรับทั้งคนขับและผู้โดยสารได้ และด้วยประสบการณ์อันยาวนานด้านการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทางวิศวกรรมการออกแบบ และการผลิตตามมาตรฐาน ISO9001:2015  ที่เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสนองและสนับสนุนมาตรการความปลอดภัยของผู้ใช้รถ ใช้ถนนของประเทศไทยเราให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป