CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ

ผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ

บมจ.ช.ทวีฯ ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักทีมสโมสร ม.ภาคฯขอนแก่นฟุตซอลคลับ ในการเข้าร่วมแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ ฟรีเมียร์ลีก ประจำฤดูกาล 2015-2016 คณะกรรมการ CSR เป็นผู้แทนมอบ โดยมี ดร.เอกอนันต์ สมบัติสกุลกิจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี และประธานสโมสรฯ เป็นผู้รับมอบ ที่สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 58 ที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้ ก็ถือเป็นหนึ่งในหลายกิจกรรมด้านกีฬาในจังหวัด และหนึ่งในหลายประเภทกีฬาที่ ช.ทวี ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน ตามนโยบายการส่งเสริมและมีส่วนร่วมของบริษัทฯ ต่อสังคมและชุมชน