CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

ได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานการบริหารการจัดด้านสารเสพติด

ได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานการบริหารการจัดด้านสารเสพติด

ได้รับเกียรติบัตรมาตรฐานการบริหารการจัดด้านสารเสพติด.และ การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย.โดยคุณประวิทย์ สระภูมิ ผู้จัดการแผนกอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เข้ารับมอบที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ซึ่งจัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น เมื่อเดือนกันยายน 58 ที่ผ่านมา