CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559 คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

คนพันธุ์ ช ตรวจสุขภาพประจำปี 2559

"พร้อมทุกปี ช ทวี สมบูรณ์"

กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ "คนพันธุ์ ช" เมื่อวันที่ 7-10/12/59 ที่ผ่านมา ทั้งสำนักงานใหญ่ สาขา และศูนย์ซ่อมทุกแห่ง ตามโปรแกรม และแผนตรวจสุขภาพประจำปี 2559 ให้กับพนักงานครบทุกสาขา เตรียมร่างกายสู้กับงานปีหน้าเต็มที่...