CHO THAVEE PLC.

Language Switcher

CHO สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย CHO สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

CHO สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย

CHO สนับสนุนการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย และการแข่งขัน PLC Compettition ในระดับมัธยม และ อุดมศึกษา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมให้เข้มแข็ง ให้เยาวชนไทยหันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)